Vsak človek pozna stisko. Nekateri se v trenutkih, ko se z njo srečajo, poslužijo strokovne pomoči, drugi se z njo soočijo na drugačne načine: o tem se pogovorijo s prijatelji, družinskimi člani, s sodelavci itn. Čeprav se na obračanje po strokovno pomoč v stiski počasi, korak za korakom ne gleda več izključno, kot na “pomoč za mentalno bolne”, je tovrstna stigma med ljudmi še vedno močno prisotna. Prav tako je med ljudmi še vedno močno prisoten strah pred ožigosanjem – strah pred tem, da bi ljudje,  če slučajno izvejo, da smo obiskali strokovnjaka na področju duševnega zdravja, mislili, da smo – “nori”.

 

Ste o psihologih in drugih strokovnjakih s področja duševnega zdravja kdaj pomislili tudi na malce drugačen način? Zagotovo veste, da so vpleteni v prav vse plasti sodobne družbe: ljudje se na njih ljudje obračajo z vprašanji delovne učinkovitosti, z vprašanji o izboljšanju športnih dosežkov, z vzgojnimi vprašanji o tem, kako postati kompetentnejši starš, in z vprašanji o tem, kako se soočiti z depresijo ali anksioznostjo. S svojim znanjem doprinašajo k izboljševanju pogojev zaposlenih, v šolstvu, v medijih, v zdravstvu, v športu in na področju osebnostne rasti. Da večinoma so res naslov, na katerega ljudje naslavljajo svoje stiske, drži, a v svojem delovanju delujejo na mnogo načinov. Torej ne samo kot tisti profil, ki patologizira – svoje znanje prenašajo v prakso tako, da ljudem pomagajo izboljšati delovanje na kateremkoli življenjskem področju, kar znatno presega zdravljenje duševnih bolezni (ki je sicer bolj v domeni psihiatrov, kliničnih psihologov in psihoterapevtov).

 

 

Zakaj se pri reševanju osebnih zadev splača obrniti na psihologa?

 

Vsaka rast potrebuje spremembo in podporo. Zato, da bi zmanjšali prepad in neugodje med tranzicijskim obdobjem ter zagotovili vpogled v ta proces, je psiholog dobrodošli sopotnik, saj je tisti, ki usmerja, motivira, in, kar je ključno, podpira v procesu, ki prinaša dolgoročne pozitivne učinke v življenje človeka, ki se nanj obrača.

 

Nova perspektiva. Psiholog je oseba, ki ni čustveno vpletena v vaše osebno življenje, zaradi česar bo zmogla nudenje nepristranske refleksije, opore in vam omogočila pogled na zadevo z drugačne perspektive. V svetovalnem odnosu psiholog poskrbi za vašo zaupnost in s svojim odnosom skrbi, da se boste počutili varne pri razkrivanju zasebnih informacij, misli in čustev.

 

Opustite prepričanje, da je obisk psihologa rezerviran za ljudi s hujšim psihopatološkim ozadjem. Kakor omenjeno, je potrebno v dobro širše družbe izkoreniniti prepričanje, da je obisk psihologa dejanje, ki kaže na “nenormalnost”. Pogovor s strokovnjakom je namenjen vsem ljudem – ne glede na življenjski nazor, starost, duševno stanje ali katerokoli drugo značilnost.  Ena od tujih uspešnih športnic pravi: “Mislim, da moramo spremeniti perspektivo  – če začutimo potrebo po tem, da bi se pogovorili s strokovnjakom, ne pomeni, da smo nori ali duševno nesposobni. Mislim, da obstaja veliko ljudi, ki bi jim pogovor z nekom drugim, ki ni družinski član, zelo koristil. Ampak med ljudmi je prisotnega toliko strahu, kar mislim, da je precej žalostno. Upam, da bomo lahko začeli govoriti bolj odprto o tem, da bi ljudje spoznali, da strokovnjake potrebujemo vsi ljudje: športniki, matere, širša javnost …” (Why seeing a psychologist is not just for the mentally ill, b.d.).

 

Različne zgodbe ljudi. Uspešni poslovneži, ki so morda dobro znani v javnosti, imajo družine in uspeh, zato ne morejo doumeti, kaj se jim dogaja, saj čutijo, da niso srečni. Žalujoč svojec, ločen partner, nizka samopodoba, nezadovoljujpči odnosi itn. Vsi se občasno znajdemo v okoliščinah, s katerimi se poprej nismo soočali. Soočanje z njimi nam prinese nov pogled, izkušnjo in moč za prihodnost. Včasih so te stiske hude in vseprežemajoče, pa vendar svetla pot iz njih obstaja. Z vključevanjem strokovnjaka v reševanje bo le-ta morda hitreje razvidna in hoja skozi njo, zaradi podporne narave svetovalnega odnosa, bolj obvladljiva.

 

V eni od raziskav na slovenskih tleh (Ferk in Zukanovič, b.d.) sta avtorici zaključili, da je poklic psihologa potrebno dodatno detabuizirati in s tem strokovnjake na področju duševnega zdravja približati širši javnosti, po drugi strani pa omogočiti ljudem dostop do psihologa, ko ga potrebujejo. Sama se s tem ne bi mogla bolj strinjati. Kakšno pa je vaše mnenje? Kakšne so vaše izkušnje?

 

 

Avtorsko zaščiteno delo. Kopiranje dovoljeno z navedbo vira. 
© Postaja za izboljšanje kakovosti življenja

 

 

 

Vir:

Why seeing a psychologist is not just for the mentally ill (b.d.). Dostopno na: https://psychpedia.blogspot.co.at/2017/03/why-seeing-psychologist-is-not-just-for.html